Chat with us, powered by LiveChat

Polityka prywatności


Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami lub korzystasz z jednej z naszych usług.

Dowiesz się, m.in.:

 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;
 • w jakim celu je przetwarzamy;
 • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane;
 • jak długo je przechowujemy;
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;
 • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; i
 • czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera podstawowe, ogólne informacje o przetwarzaniu danych, znajdujące zastosowanie niezależnie od celu przetwarzania danych.

Druga część zawiera informacje użytkowników serwisu Catch the Tornado dots (dalej jako: „CTTdots”).

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która chce otrzymywać informacje o naszych nowych inicjatywach, zapisując się tym samym do naszego newslettera.

Czwarta część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z usług dostępnych w naszym serwisie, a w szczególności zapisuje się na organizowane przez nas wydarzenia czy uzyskuje dostęp do treści dostępnych po dokonaniu płatności.

Piąta część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z naszych profili w social mediach.


Część I. Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Catch The Tornado Dots z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Alberta Schweitzera 5/26, 30-681 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000951617, posiadająca numer NIP 6793232316, REGON: 521177459.

We wszelkich sprawach dotyczących naszych usług, ale również przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami kontaktować pod:

E-mail: hello@cttdots.com


Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszego serwisu, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

Przeglądasz naszą stronę internetową.
Zapisujesz się do naszego bezpłatnego newslettera.
Wysyłasz do nas pytania, prośbę o ofertę.
Dokonujesz zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem naszego serwisu.
Odwiedzasz nasze konta na portalach społecznościowych – LinkedIn, Facebook oraz Twitter i kontaktujesz się z nami za pomocą tych portali.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Poniżej prezentujemy Ci prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Prawa, które przysługują Tobie w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.
 
Prawo dostępu do danych
Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 
Prawo do sprostowania
Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.


Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.


Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.


Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.


Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.


Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Ciebie do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Tobie wszelkie wątpliwości.


Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).


Linki do innych stron

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych niż My podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Cię do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.


Odwiedzający naszą stronę internetową

Pliki cookie
Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również i my wykorzystujemy pliki cookie.

Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom wiemy, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Te pliki wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

Korzystamy również z plików cookie w celach analitycznych i marketingowych. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie. Z narzędzi umożliwiających taką funkcjonalność korzystamy na podstawie Twojej zgody.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.
 

Google Analytics
Na naszej stronie korzystamy z narzędzi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Analitycs, które umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z naszego serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować. Pamiętaj jednak, że Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy Ciebie do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google tutaj.


Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. 

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej Strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej Strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.


Zmiany Polityki Prywatności
Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami.

Marzec 2022
Opublikowaliśmy niniejszą wersję Polityki Prywatności.


Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisu CTTdots

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z serwisu CTTdots.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych w serwisie CTTdots, a także w celach analitycznych i statystycznych. 


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych w naszym serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.


Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych i marketingowych korzystamy, wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.


Charakter podania danych
Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym serwisem są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii. 

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.


Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google przetwarza Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. Co więcej, identyfikatory i zastosowany poziom anonimizacji uniemożliwia Twoją identyfikację.


Jakie prawa posiadasz?
Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.


Część III. Przetwarzanie danych w ramach usługi newsletter

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zdecydujesz się na subskrybowanie naszej usługi newsletter.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć oferowane przez nas usługi oraz informować Cię o organizowanych wydarzeniach, oferowanych produktach
i usługach. 


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie checkboxa z klauzulą zgody dostępną w procesie uzyskania dostępu do video (nagrania z meetupu). 


Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W razie cofnięcia zgody stosowne dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej. W celu rozsyłania naszego newslettera będziemy korzystali z narzędzia _______  firmy _____________(nazwa i dane firmy). 


Jakich danych osobowych od Ciebie potrzebujemy?
Będziemy potrzebowali Twojego adresu e-mail oraz innych podstawowych danych dotyczących Twojej działalności tak, aby przekazywać Tobie tylko istotne informacje. 


Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych?
Używamy Twojego adresu e-mail, aby wysyłać Ci nasz newsletter. 


Co będziemy robić z Twoimi danymi?
Będziemy używali Twoich danych wyłącznie w celu świadczenia usługi polegającej na wysyłaniu naszego newslettera. 


Charakter podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapoznania się z archiwalnymi nagraniami z meetupów.


Inne istotne informacje
Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 


Jakie prawa posiadasz?
Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.Część IV. Przetwarzanie danych w ramach usług dostępnych w serwisie CTTdots

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zapisujesz się na organizowane przez nas wydarzenia czy uzyskujesz dostęp do treści dostępnych po dokonaniu płatności.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i obsłużyć Twoje zamówienie.


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w zakresie realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w zakresie realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas jako administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w zakresie obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody,
a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.


Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności (Easycard, Stripe), podmioty obsługujące zapisy na wydarzenia (Evenea, Lu.ma), podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe oraz konsultingowe.


Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu skorzystania z usługi, zapisu na wydarzenie lub zakupu produktu, a następnie w celu przyjęcia i obsługi Twojego zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 


Inne istotne informacje
Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z korzystaniem z Lu.ma. Dzieje się to wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapisu na wydarzenie.


Jakie prawa posiadasz?
Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.


Część V. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych CTTdots

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych Facebook, LinkedIn oraz Twitter (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy
i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych produktów i oferowanych usług.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Ciebie o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook, LinkedIn oraz Twitter. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką;
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony
  w serwisie Facebook (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Serwisy Facebook, Twitter oraz LinkedIn przetwarzają Twoje dane podczas korzystania z naszych fanpage’y dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mamy wpływu na działania tych serwisów związanych ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Twitterze.

Zasady dotyczące danych na LinkedInie.


Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?
Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej; Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia administrująca serwis społecznościowy Facebook, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia administrująca serwis LinkedIn; Twitter International Company, Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia administrująca serwis społecznościowy Twitter oraz spółka LIVECHAT Sp. z o.o. z siedzibą w Zwycięska 47 53-033 Wrocław NIP: 899-244-71-96  administrująca serwisem livechat.com – zbierający dane z naszych fanpage’y. 


Charakter podania danych
Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje,
z momentem połączenia się przez Ciebie z naszymi fanpage’ami, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

W ramach korzystania z naszych fanpage’y zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.


Jakie prawa posiadasz?
Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.